Net als in voorgaande jaren kent OHRA in 2016 één type basiszorgverzekering, namelijk de OHRA Zorgverzekering (restitutieverzekering). De maandpremie van de basisverzekering van OHRA is in 2016 € 4,23 hoger dan in 2015. De OHRA basisverzekering 2016 bedraagt € 96,10 per maand. Het is mogelijk om te kiezen voor een hoger eigen risico van € 885 waarbij je als verzekerde € 16,67 korting ontvangt op de premie van de basisverzekering. Op de basisverzekering geeft OHRA 8,8% collectiviteitskorting en 5% op de aanvullende verzekeringen met uitzondering van OHRA Sterk en Tand Sterk. Bij deze aanvullende verzekeringen is de korting al verrekend in de premie. De premie van de OHRA aanvullende verzekeringen in vergelijking met 2015 is vrijwel gelijk gebleven, de OHRA tandartsverzekeringen zijn iets goedkoper geworden.

OHRA heeft de zorgpremie 2016 kunnen drukken doordat zij eigen reserves heeft ingezet. OHRA heeft meer dan 500.000 verzekerden. OHRA is onderdeel van Delta Lloyd en kent zorgverzekeraar CZ als risicodrager. Tevens is CZ zorginkoper voor de OHRA zorgverzekering.

OHRA basisverzekering 2016 vergoedingen

OHRA Zorgverzekering
OHRA kent maar één type basisverzekering, dit betreft een restitutiepolis
Gecontracteerd: 100%
Niet-gecontracteerd: 100%

Overzicht premie per maand basisverzekering OHRA 2016

OHRA Zorgverzekering
2015 € 100,47
2016 € 105,37
Verschil € 4,90

OHRA Zorgverzekering (inclusief collectiviteitskorting OHRA Online Gemak)
2015 € 91,87
2016 € 96,10
Verschil € 4,23

Opbouw premie OHRA Zorgverzekering 2016

 • VWS-rekenpremie 2016: € 1288
 • Resultaat zorginkoop en verevening: – € 9,00
 • Bedrijfskosten: € 60,00
 • Inzet beleggingsopbrengsten: € 0,00
 • Onttrekking aan reserves: – € 181,00
 • Toevoeging aan reserves: € 0,00
 • Winstopslag: € 0,00

OHRA jaarpremie 2016: € 1264,00
Premie per maand: € 105,33

Belangrijkste kenmerken nieuwe premie OHRA zorgverzekering 2016

 • OHRA zet van haar reserves € 181,00 per verzekerde in om de zorgpremie minder hard te laten stijgen;
 • OHRA heeft één type basisverzekering, dat is wel zo duidelijk. De premie van de OHRA Zorgverzekering bedraagt in 2016 € 96,10 (dit is inclusief collectiviteitskorting);
 • De hogere rekenpremie is het gevolg van stijgende kosten in de gezondheidszorg en hervorming van de langdurige zorg.

Overzicht premie per maand aanvullende verzekeringen OHRA 2016

Sterk
2015: € 5,75
2016: € 5,70
Verschil: – € 0,05

Aanvullend
2015: € 10,16
2016: € 10,64
Verschil: € 0,48

Extra Aanvullend
2015: € 19,76
2016: € 19,81
Verschil: € 0,05

Uitgebreid
2015: € 37,00
2016: € 36,72
Verschil: – € 0,28

Overzicht premie per maand aanvullende tandartsverzekeringen OHRA 2016

Tand Sterk
2015: € 9,50
2016: € 9,10
Verschil: – € 0,40

TandenGaaf 250
2015: € 15,82
2016: € 15,39
Verschil: – € 0,43

TandenGaaf 500
2015: € 28,59
2016: € 27,79
Verschil: – € 0,80

3 Tips voor het kiezen van de juiste OHRA zorgverzekering 2016

1. Extra korting bij hoger eigen risico
OHRA kent maar één type basisverzekering, namelijk de OHRA Zorgverzekering (restitutiepolis). Indien je verwacht in 2016 niet veel zorgkosten te maken kun je overwegen om een hoger eigen risico te kiezen (vrijwillig eigen risico). Je kunt ervoor kiezen het eigen risico te verhogen naar € 885,00. Je krijgt in dat geval € 16,67 per maand extra korting op jouw OHRA zorgpremie 2016. Nu is het wel zo dat € 885,00 een behoorlijk hoog eigen risico is. Overweeg dit dus goed alvorens je hiervoor kiest.

2. Sluit een aanvullende verzekering af wanneer je deze denkt nodig te hebben in 2016
De basisverzekering dekt de zorgkosten voor onder andere de huisarts, ziekenhuisopname en geneesmiddelen. Wanneer je een vergoeding voor spoedeisende medische zorg buitenland (wereld), fysiotherapie/oefentherapie, alternatieve geneeswijzen, brillen/contactlenzen of orthodontie wilt hebben dan kun je het beste een aanvullende OHRA zorgverzekering afsluiten. Indien je kiest voor OHRA Aanvullend, OHRA Extra Aanvullend of OHRA Uitgebreid dan ontvang je 5,5% collectiviteitskorting op de premie. Verwacht je in 2016 tandartskosten te maken? Dan kun je het beste een OHRA tandartsverzekering afsluiten. Kies je voor OHRA TandenGaaf 250 of TandenGaaf 500 dan ontvang je ook 5,5% collectiviteitskorting op de premie van jouw zorgverzekering.

3. Kies voor de OHRA Zorgverzekering Online Gemak
De OHRA Zorgverzekering Online Gemak is veel makkelijker dan de originele OHRA Zorgverzekering. Bij OHRA Online Gemak hoef je nooit meer te zoeken in jouw papieren, je hebt altijd toegang tot jouw digitale polismap (Mijn OHRA Zorgverzekering). Daarnaast ontvang je bij OHRA Online Gemak extra korting op de basisverzekering, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekering.

Wat is nu precies het verschil tussen de OHRA Zorgverzekering en OHRA Zorgverzekering Online Gemak?

OHRA Zorgverzekering

 • Berichten van OHRA: Per post of digitaal
 • Declaratie rekeningen: Per post, mobiel, online
 • Te kiezen vrijwillig eigen risico: € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500
 • Betalingstermijn premie: Per maand, kwartaal of per jaar
 • Betalingsmogelijkheden: Overschrijving (acceptgiro) of automatische incasso (alleen indien betaling per maand)
 • Korting: Indien er wordt betaald per kwartaal of per jaar, korting bij vrijwillig eigen risico en collectiviteitskorting via werkgever of vereniging
 • Extra vergoeding: Gratis module OHRA Gezond
 • Verzekering afsluiten kan via: Collectief, via jouw werkgever of vereniging

OHRA Online Gemak

 • Berichten van OHRA: Digitaal
 • Declaratie rekeningen: Mobiel of online
 • Te kiezen vrijwillig eigen risico: € 500
 • Betalingstermijn premie: Per maand
 • Betalingsmogelijkheden: Automatische incasso
 • Korting: 8,8% korting op aanvullende verzekeringen m.u.v. OHRA Sterk, 5% korting op aanvullende verzekeringen m.u.v. OHRA Sterk, 5% korting op de tandartsverzekering m.u.v. Tand Sterk, korting bij vrijwillig eigen risico
 • Extra vergoeding: Geen
 • Verzekering afsluiten kan via: Individueel, via website OHRA

OHRA zorgverzekering vergelijken

Vergelijk de zorgverzekeringen van OHRA eenvoudig met de pakketten van overige aanbieders op de pagina zorgverzekering vergelijken.