CZ kent in 2016 3 typen basisverzekeringen, alle drie gaan ze in prijs omhoog. De zorgbewustpolis is € 4,30 per maand duurder, de Zorg-op-maatpolis is € 4,45 per maand duurder en de Zorgkeuzepolis is € 4,70 per maand duurder. De premie van de aanvullende verzekeringen stijgt ook, waarbij de Top verzekering de hoogste stijging kent (€ 1,55 per maand). Ook bij de aanvullende tandartsverzekeringen is sprake van een premiestijging.

Omdat CZ de zorgkosten heeft weten te beheersen en 500 miljoen aan reserves heeft opgebouwd heeft de zorgverzekeraar de zorgpremie 2016 minder laten stijgen dan was geraamd door het kabinet. CZ kent rond de 3,4 miljoen verzekerden en de zorgverzekeraar heeft daarmee een marktaandeel van meer dan 20 procent. De organisatie kent naast CZ nog enkele labels, namelijk: OHRA, Delta Lloyd en CZdirect.

CZ basisverzekeringen 2016 vergoedingen

Zorgbewust
Gecontracteerd: 100%
Niet-gecontracteerd: 65%

Zorg-op-maat
Gecontracteerd: 100%
Niet-gecontracteerd: 75%

Zorgkeuze
Gecontracteerd: 100%
Niet-gecontracteerd: 100%

Overzicht premie per maand basisverzekeringen CZ 2016

Zorgbewustpolis
5% kiest deze verzekering
2015 € 97,00
2016 € 101,30
Verschil € 4,30

Zorg-op-maatpolis
89% kiest deze verzekering
2015 € 100,50
2016 € 104,95
Verschil € 4,45

Zorgkeuzepolis
6% kiest deze verzekering
2015 € 106,00
2016 € 110,70
Verschil € 4,70

Opbouw premie CZ Zorgverzekering 2016: Zorg-op-maatpolis

 • VWS-rekenpremie 2016: € 1288
 • Resultaat op zorginkoop en verevening: – € 9
 • Bedrijfskosten: + € 66,90
 • Inzet beleggingsopbrengsten: € 0,00
 • Onttrekking aan reserves: – € 181,50
 • Toevoeging aan reserves: € 0,00
 • Winstopslag: € 0,00
 • Overige opslagen: + € 95,00

CZ jaarpremie 2016: € 1259,40
Per maand: € 104,95

Belangrijkste kenmerken nieuwe premie CZ zorgverzekering 2016

 • 500 Miljoen van de reserves van CZ groep wordt ingezet om de premie minder hard te laten stijgen. Dit komt uit op € 181,50 per betalende verzekerde;
 • De premiestijging bij CZ is beperkt tot 4,4% door de inzet van haar reserves. De overheid ging uit van een stijging van de rekenpremie van € 7,7%;
 • De hogere rekenpremie is het gevolg van stijgende zorgkosten en hervorming van de langdurige zorg.

Overzicht premie per maand aanvullende verzekeringen CZ 2016

Basis
2015 € 7,25
2016 € 7,95
Verschil € 0,70

Plus
2015 € 17,75
2016 € 18,20
Verschil € 0,45

Top
2015 € 30,85
2016 € 32,40
Verschil € 1,55

Jongeren
2015 € 17,75
2016 € 18,20
Verschil € 0,45

Gezinnen
2015 € 42,25
2016 € 43,30
Verschil € 1,05

50+
2015 € 16,15
2016 € 16,55
Verschil € 0,40

Overzicht premie per maand aanvullende tandartsverzekeringen CZ 2016

Tandarts
2015 € 18,80
2016 € 19,25
Verschil € 0,45

Uitgebreide Tandarts
2015 € 34,95
2016 € 35,30
Verschil € 0,85

Nieuwe aanvullende verzekering: Start

CZ introduceert een nieuwe aanvullende zorgverzekering die voor 2016 afgesloten kan worden. Dit is de CZ aanvullende verzekering Start. Deze verzekering kost € 1,95 per maand en dekt onverwachte kosten zoals tandartskosten na een ongeval, ruimere vergoedingen bij spoedhulp in het buitenland en medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland.

5 Tips voor het kiezen van de juiste CZ zorgverzekering 2016

1. Kies de juiste basisverzekering
Vraag jezelf af hoe vrij je wilt kunnen kiezen in zorgaanbieders. Wanneer je zelf jouw zorgverleners wilt kiezen, kies dan voor de CZ Zorgkeuzepolis (restitutieverzekering). Bij dit type basiszorgverzekering hoef je niet eerst contact te hebben met CZ wanneer je naar een zorgverlener wilt gaan. De CZ Zorg-op-maatpolis is een naturapolis. Hierbij krijg je 100% vergoeding wanneer je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat en 75% vergoeding van het afgesproken tarief bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dan is er ook nog de budgetverzekering CZ Zorgbewustpolis. Bij dit type basisverzekering krijg je 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners en 65% vergoeding van het afgesproken tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Bij de CZ Zorgbewustpolis dien je al jouw zaken online te regelen en kan er gekozen worden uit 2 eigen risico bedragen i.p.v. 6.

2. Sluit een aanvullende verzekering af wanneer je deze denkt nodig denkt te hebben in 2016
Door de basisverzekering worden de volgende zorgkosten niet vergoed: fysiotherapie (voor overige aandoeningen), bril en contactlenzen, alternatieve geneeswijzen, podotherapie, tandartskosten (indien je 18 jaar of ouder bent) en orthodontie. Voor deze zorgkosten kun je een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering bij CZ afsluiten. Mocht je geen kosten verwachten voor eerder genoemde zorg, dan kun je beter geen aanvullende zorgverzekering afsluiten.

3. Maak gebruik van korting met een collectieve verzekering
Er zijn veel werkgevers en verenigingen die een collectieve zorgverzekering met korting aanbieden en waarbij sprake is van ruimere vergoedingen. Je kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor korting wanneer je lid bent van de Consumentenbond, CNV of Groene Kruis. Mocht jouw werkgever een collectiviteitscode hebben bij CZ, dan kun je deze code invullen tijdens het afsluiten van jouw CZ zorgverzekering 2016.

4. Korting bij een hoger vrijwillig eigen risico
Verwacht je weinig zorgkosten in 2016? Dan zou je kunnen overwegen te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. In ruil voor een hoger eigen risico ontvang je extra korting op jouw zorgpremie 2016. Het eigen risico kan bij CZ in termijnen worden betaald.

Zorgbewustpolis
Keuze uit 2 eigen risico bedragen: € 385 en € 885

Zorg-op-maatpolis & Zorgkeuzepolis
Keuze uit 6 eigen risico bedragen: € 385, € 485, € 585, € 685, € 785 en € 885

Korting per maand
€ 385: € 0,00
€ 485: € 3,00
€ 585: € 6,00
€ 685: € 9,00
€ 785: € 12,00
€ 885: € 17,50

5. Check de CZ pakketvergelijker
Weet je nog steeds niet zo goed welke CZ zorgverzekering je moet afsluiten? Dan kan de CZ pakketvergelijker 2016 uitkomst bieden. CZ heeft een PDF-bestand samengesteld waarin de vergoedingen van alle pakketten naast elkaar staan. Zo zie je in één oogopslag welke zorg CZ vergoedt, welke zorg onder het eigen risico valt en of wel of niet sprake is van een eigen bijdrage.

CZ zorgverzekering vergelijken

Vergelijk de zorgverzekeringen van CZ eenvoudig met de pakketten van overige aanbieders op de pagina zorgverzekering vergelijken.