In Nederland is het voor iedereen boven de 18 verplicht om een eigen zorgverzekeringspolis te hebben en hier de bijbehorende premie voor te betalen. Je kunt hierbij kiezen uit een basiszorgverzekering die je kunt uitbreiden met een aanvullende zorgverzekering. De basiszorgverzekering is in Nederland verplicht en biedt bescherming tegen de kosten van noodzakelijke medische zorg. Een aanvullende zorgverzekering is daarentegen niet verplicht, maar biedt bijvoorbeeld extra dekking voor fysiotherapie, de tandarts en vele andere dingen.

Wat is een basiszorgverzekering?

Een zorgverzekering, ook wel een ziektekostenverzekering genoemd, is een verzekering die bescherming biedt tegen de kosten van medische behandelingen, hulpmiddelen, medicijnen en andere medisch noodzakelijk voorzieningen. De basiszorgverzekering is hierbij het pakket dat jaarlijks wordt samengesteld door de overheid. Doordat dit pakket wordt samengesteld door de overheid omvat de basiszorgverzekering bij iedere aanbieder dezelfde onderdelen. In de praktijk wil dit zeggen dat wanneer je ziek wordt en medische hulp nodig hebt dat de kosten, boven het bedrag van jouw eigen risico, van noodzakelijke medische hulp worden betaald door de verzekeringsmaatschappij waarbij je bent aangesloten.

Dekking basiszorgverzekering

In het kort omvat het basispakket van de zorgverzekering in ieder geval noodzakelijke zorg van de huisarts, ziekenhuis, apotheek, verloskundige zorg en kraamhulp, psychologische hulp en tot slot tandheelkundige zorg tot een leeftijd van 18 jaar.

Wanneer we specifieker gaan kijken welke onderdelen zijn opgenomen in de basiszorgverzekering van 2015 dan zien we dat de overheid de volgende lijst heeft opgesteld:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • verblijf in het ziekenhuis
 • wijkverpleging (inclusief het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging)
 • medicijnen
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject
 • de eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
 • fysiotherapie tot 18 jaar
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling
 • logopedie en ergotherapie
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen
 • ziekenvervoer
 • kraamzorg
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies
 • 3 ivf-behandelingen
 • stoppen-met-rokenprogramma
 • zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben
 • revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg)

Naast de lijst met de in de basiszorgverzekering opgenomen onderdelen zijn er ook een aantal voorwaardelijk toegelaten onderdelen. Hieronder een lijst met behandelingen die voorwaardelijk tot het basispakket zijn toegelaten:

 • behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (ontsteking van weefsel in de alvleesklier)
 • behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Crohn
 • behandeling van hoge bloeddruk via de nieren voor patiënten die niet meer reageren op de normale behandeling
 • behandeling van een herseninfarct door het bloedstolsel op te lossen
 • behandeling van lage rugpijn met verdovende geneesmiddelen
 • HIPEC bij colorectaal carcinoom (per 1 april 2015)
 • behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) voor patiënten met uitgezaaide huidkanker (per 1 juli 2015)
 • behandeling met Belimumab (Benlysta) voor patiënten met de ongeneeslijke auto-immuunziekte SLE (per 1 juli 2015)
 • autologe vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructie na borstkanker (per 1 oktober 2015)
 • percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) voor behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia (per 1 januari 2016)

Voor voorwaardelijk toegelaten behandelingen gelden speciale regels. Deze zorg is dan ook niet voor alle patiënten met een medische indicatie beschikbaar. Overleg met jouw zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor deze behandelingen.

Overige bijzonderheden basiszorgverzekering

Nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C in basispakket

 • Sinds 1 oktober 2015: Viekirax en ExVviera (beide tegen chronische hepatitis C virus (genotype 1 en 4))
 • Per 1 november 2015: Harvoni (Maakt behandeling tegen chronische hepatitis C effectiever)
 • Per 1 november 2015: Solvaldi (Sinds 1 november 2014 in het basispakket, wordt beschikbaar gesteld voor alle stadia van chronische hepatitis C)

Andere vergoedingen voor medicijnen tegen hepatitis C

 • Sinds 1 maart 2015: Daclatasvir (Daklinza)
 • Sinds 1 november 2014: Sofosbuvir (Sovaldi)

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen niet in basispakket

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) worden niet vergoed vanuit het basispakket tenzij er geen alternatief medicijn beschikbaar is. Zoals bij:

 • Epilepsie
 • Angststoornissen (wanneer een behandeling met ten minste 2 antidepressiva niet aanslaat)
 • Meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs en bij psychosen)
 • Palliatieve sedatie bij terminale zorg

Bron: Rijksoverheid.nl
Datum: 16-10-2015

Acceptatieplicht basiszorgverzekering

In tegenstelling tot de aanvullende verzekering geldt voor de basiszorgverzekering een acceptatieplicht. Dit wil zeggen dat zorgverzekeraars niemand mogen weigeren tot het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor het basispakket. Ongeacht leeftijd, geslacht en gezondheid zijn zorgverzekeraars dus altijd verplicht je te accepteren voor een basiszorgverzekering.

De acceptatieplicht is niet alleen in het leven geroepen omdat de basiszorgverzekering verplicht is en iedereen deze af moeten kunnen sluiten, maar ook om te voorkomen dat zorgverzekeraars hun cliënten selecteren op basis van risicoprofielen waardoor het voor ouderen of chronisch zieken moeilijk wordt een zorgverzekering af te sluiten, of over te stappen naar een andere aanbieder.

Eigen risico

Wanneer je een basiszorgverzekering af hebt gesloten dan zit hier ook altijd een deel eigen risico bij inbegrepen. Het eigen risico bedraagt het eerste deel van de zorgkosten wanneer je beroep doet op zorg uit het basispakket. Dit is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekering de kosten voor zorg uit het basispakket vergoedt. Het eigen risico bedraagt in 2015 minimaal € 375,- en maximaal € 875,-. In 2016 wordt het eigen risico met € 10,- verhoogd naar een minimumbedrag van € 385,- en een maximumbedrag van € 885,-.

Voor meer informatie over alle aspecten van het eigen risico in de zorg kun je terecht op de pagina → Eigen risico

Polisvormen basiszorgverzekering

Naturapolis: Wanneer je een basiszorgverzekering afsluit in de polisvorm ‘naturapolis’ dan wil dit zeggen dat de kosten voor behandelingen in principe volledig worden vergoed. Nadeel is dat je meestal alleen kunt kiezen voor artsen en ziekenhuizen waar jouw zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten. De kosten worden dan door de zorgverzekeraar gedekt volgens het contract dat de zorgaanbieder met jouw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Indien jouw eigen risico nog (deels) open staat dan zal de zorgverzekeraar deze bij jou in rekening brengen.

Wanneer je bij een naturapolis gebruikt maakt van een zorgaanbieder die geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar dan kunnen de kosten flink oplopen. Afhankelijk van jouw zorgverzekeraar en zorgverzekering kun je een rekening van wel 20% tot 50% van de factuur verwachten.

Restitutiepolis: Wanneer je een basiszorgverzekering afsluit in de polisvorm ‘restitutiepolis’ dan wil dit zeggen dat je bij elke zorgverlener dezelfde maximale vergoeding krijgt en dus zelf kunt kiezen naar welke arts of ziekenhuis je gaat voor de behandeling. Heeft de zorgverzekeraar een contract met de zorgaanbieder dan wordt de rekening vaak direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat je de rekening moet voorschieten en dat je deze vervolgens bij jouw zorgverzekeraar kunt declareren. Met een restitutiepolis kun je doorgaans terecht bij alle zorgaanbieders en hoef je geen rekening te houden met afgesloten contracten. Om die reden is de restitutiepolis vaak duurder dan de naturapolis.

Bij een restitutiepolis worden maximale vergoedingen vastgesteld voor behandelingen. Dit wordt het wettelijk tarief of een marktconforme vergoeding genoemd. Rekent een zorgverlener een bedrag dat hoger is dan het wettelijk tarief of de marktconforme vergoeding dan kan het zijn dat je het verschil moet bijbetalen. In de praktijk gebeurt dit echter weinig tenzij je gebruik maakt van een privékliniek.

(gedeeltelijk) Gecontracteerde restitutiepolis: Wanneer je een basiszorgverzekering afsluit in de polisvorm ‘gedeeltelijk gecontracteerde restitutiepolis’ dan wil dit zeggen dat jouw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met bepaalde zorgaanbieders. De rekening voor gebruikte zorg wordt naar jou gestuurd waarna je zelf het bedrag moet voorschieten. Na betaling van de zorg aan de zorgaanbieder kun je het bedrag weer terugvragen bij jouw zorgverzekeraar. Blijkt dat je zorg hebt verkregen bij een zorgaanbieder waar jouw zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten dan moet je de rekening deels, of volledig, uit eigen zak betalen.

Wanneer je naar een ziekenhuis of arts gaat waar jouw zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten dan kan het zijn dat je de rekening deels, of volledig, zelf moet betalen. Als je er niet zeker van bent of je met jouw zorgverzekering in aanmerking komt voor een vergoeding bij een bepaalde zorgverlener dan is het verstandig om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar of om dit op te zoeken in de polisvoorwaarden.

Gecombineerde polis: Wanneer je een basiszorgverzekering afsluit in de polisvorm ‘gecombineerde polis’ dan wil dit zeggen dat jouw zorgverzekeraar bepaalde kosten vergoed onder de vorm van de naturapolis en andere kosten vergoed onder de vorm van de restitutiepolis. In de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar staat beschreven wanneer, en onder welke voorwaarden, welke vergoedingsvorm in werking treed.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden van jouw verzekering beschrijven wat de verzekering vergoed en onder welke voorwaarden de verzekering bepaalde behandelingen wel of niet vergoed. Daarnaast wordt er in de polisvoorwaarden ook aangegeven hoe vaak een bepaalde behandeling wordt vergoed en of er wel of geen eigen bijdrage moet worden betaald.
Polisvoorwaarden kunnen per aanbieder en per pakket sterk verschillen. Lees daarom de polisvoorwaarden altijd goed door voor u een zorgverzekering afsluit. Wanneer je goed op de hoogte bent van de voorwaarden van jouw verzekering dan kom je niet achteraf voor verrassingen te staan.

Basiszorgverzekering vergelijken

Hoe je het ook went of keert, een zorgverzekering blijft voor zorgverzekeraars een commercieel product. Polisvoorwaarden en premies kunnen dan ook aanzienlijk van elkaar verschillen. Juist daarom is het verstandig om diverse zorgverzekeraars en door hen aangeboden pakketten met elkaar te vergelijken voor je er een afsluit, ook wanneer je slechts op zoek bent naar een basiszorgverzekering. Je wilt immers de voor jou best passende verzekering voor het minste geld.

Voor het vergelijken van, en meer informatie over, zorgverzekeraars en zorgverzekeringspakketten kun je terecht op de pagina → Zorgverzekering vergelijken

Basiszorgverzekering afsluiten

Na het vergelijken van diverse zorgverzekeraars, pakketten en polisvoorwaarden is het daadwerkelijk afsluiten van een zorgverzekering vaak al binnen enkele minuten geregeld.

Voor meer informatie over het afsluiten van een zorgverzekering kun je terecht op de pagina → Zorgverzekering afsluiten