Wanneer je in Nederland woont of werkt ben je bij wet verplicht om een zorgverzekering te hebben. Iedereen die ouder dan 18 jaar is, is dan ook verplicht een eigen polis voor de ziektekostenverzekering af te sluiten en hier premie voor te betalen. Hierbij is het verplicht om tenminste een basiszorgverzekering af te sluiten welke naar wens kan worden uitgebreid met een aanvullende zorgverzekering om kosten te dekken die niet onder de polis van de basiszorgverzekering worden gedekt. Hiernaast is, door toenemende vraag naar een goedkopere variant van de basiszorgverzekering, de budgetpolis geïntroduceerd welke in feite een basiszorgverzekering is die zich onderscheid door lagere kosten voor de consument, maar vaak ook beperkingen met zich meebrengt tot het zelf kiezen van arts en/of ziekenhuis.

Wat is een zorgverzekering?

In het kort gezegd is een zorgverzekering, ook wel een ziektekostenverzekering genoemd, een verzekering die bescherming biedt tegen de kosten van medische behandelingen, medisch noodzakelijke hulpmiddelen, medicijnen en andere medisch noodzakelijk voorzieningen. In de praktijk wil dit zeggen dat wanneer je ziek wordt en medische hulp nodig hebt dat de kosten, boven het bedrag van jouw eigen risico, van medische hulp betaald worden door de verzekeringsmaatschappij waarbij je bent aangesloten.

Omdat iedereen verplicht is een zorgverzekering af te sluiten en hier premie voor moet betalen, maar gelukkig lang niet iedereen beroep hoeft te doen op de ziektekostenverzekering betalen we samen voor de zorg van onze landgenoten.

Basiszorgverzekering

De verplichte vorm van de zorgverzekering, de basiszorgverzekering, wordt door de overheid samengesteld en kan derhalve van tijd tot tijd worden aangepast om in te springen op veranderende vraag vanuit de samenleving. De dekking van het basispakket van de zorgverzekering omvat in ieder geval de zorg van de huisarts, ziekenhuis, apotheek, verloskundige zorg en kraamhulp, psychologische hulp en tot slot tandheelkundige zorg tot een leeftijd van 18 jaar.

Doordat de basiszorgverzekering in Nederland verplicht is kunnen verzekeraars niemand weigeren tot het afsluiten van een polis. Voor het afsluiten van een basiszorgverzekering krijg je dan ook nooit te maken met een medische keuring voordat de verzekeraar jou accepteert als klant.

Voor meer informatie over het basispakket van de ziektekostenverzekering kun je terecht op de pagina → Basiszorgverzekering

Aanvullende zorgverzekering

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt alle noodzakelijke zorg, maar vergoedt lang niet alle kosten van niet noodzakelijke zorg. Om die reden is het mogelijk om het basispakket uit te breiden met een of meerdere aanvullende pakketten om bescherming te bieden tegen de kosten van niet noodzakelijke zorg. Wanneer je hoge ziektekosten hebt of in de nabije toekomst verwacht dan kan het dus verstandig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om tandartszorg, zorg in het buitenland, orthodontie voor kinderen, fysiotherapie extra te verzekeren door middel van een aanvullende zorgverzekering.

Een zorgverzekeraar is vrij om iemand af te wijzen voor een aanvullende zorgverzekering. Het is dan ook mogelijk dat een verzekeraar een medische keuring of andere acceptatieprocedures verplicht voor de meer uitgebreide aanvullende verzekeringen.

Voor meer informatie over de aanvullende ziektekostenverzekering kun je terecht op de pagina → Aanvullende zorgverzekering

Budgetpolis

In zekere zin is een budgetpolis qua dekking van de zorgkosten gelijk aan een basiszorgverzekering. Omdat de overheid bepaalt wat de minimale dekking van een basiszorgverzekering moet zijn kan ook een budgetpolis hier niet van afwijken. De reden dat een budgetpolis toch goedkoper kan zijn dan het normale basispakket is dat de verzekeraar beperkingen op kan leggen die betrekking hebben tot het zelf kiezen van een arts of ziekenhuis. Ga je naar een ziekenhuis die niet door de verzekeraar is goedgekeurd dan riskeer je dat je slechts een deel van de kosten vergoedt krijgt en moet bijbetalen.

Een budgetpolis kan goedkoper zijn doordat de verzekeraar de vrije keuze van arts en/of ziekenhuis kan beperken door het afsluiten van zorgcontracten met specifieke aanbieders. De budgetzorgverzekering is dan ook met name geschikt voor mensen die weinig zorgkosten verwachten en voor mensen die het vrij kiezen van een arts en/of ziekenhuis niet belangrijk vinden.

Voor meer informatie over de budgetvariant van de ziektekostenverzekering kun je terecht op de pagina → Budgetpolis zorgverzekering

Eigen risico

Bij een zorgverzekering hoort vandaag de dag ook een eigen risico. Het eigen risico is het eerste deel van de zorgkosten die je zelf moet betalen wanneer je zorg uit de basiszorgverzekering nodig hebt voordat de zorgverzekeraar de zorgkosten vergoedt. Zodra je door het eigen risico van het lopende jaar heen bent worden de zorgkosten vergoedt door de verzekeraar.

Het eigen risico bestaat in ieder geval uit een verplicht gedeelte, het wettelijk verplichte eigen risico. Het is daarnaast mogelijk om het eigen risico vrijwillig op te hogen tot het maximale eigen risico of een bedrag tussen het verplichte en maximale eigen risico. Wanneer je het eigen risico vrijwillig verhoogt dan wordt de maandelijks te betalen premie voor jouw zorgverzekering ook lager. Of het verhogen van het eigen risico verstandig is hangt af van jouw situatie en van het risico dat je kan en wil dragen.

Voor meer informatie over alle aspecten van het eigen risico in de zorg kun je terecht op de pagina → Eigen risico

Zorgtoeslag

Om ervoor te zorgen dat iedereen in staat is een basiszorgverzekering af te sluiten is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Dit is in feite een tegemoetkoming voor de premie van de verplichte basiszorgverzekering. Afhankelijk van uw woonsituatie, inkomen en leeftijd kun je recht hebben op een maximale hoogte van de zorgtoeslag of een deel hiervan.

Voor meer informatie over de zorgtoeslag, hoe je de hoogte van de zorgtoeslag kunt berekenen en hoe je deze kunt aanvragen kun je terecht op de pagina → Zorgtoeslag

Zorgverzekering vergelijken

Ondanks dat een zorgverzekering in Nederland verplicht is blijft het voor de aanbieders van deze verzekeringen een commercieel product waar geld mee wordt verdiend. Zodoende kunnen de polisvoorwaarden en zorgpremies aanzienlijk van elkaar verschillen en het is dan ook altijd verstandig om diverse zorgverzekeraars en door hen aangeboden pakketten met elkaar te vergelijken alvorens er een af te sluiten, ook wanneer je slechts op zoek bent naar een basiszorgverzekering.

Voor het vergelijken van, en meer informatie over, zorgverzekeraars, zorgverzekeringspakketten en zorgpremies kun je terecht op de pagina’s → Zorgverzekering vergelijken en zorgpremie vergelijken

Zorgverzekering afsluiten

Wanneer je diverse zorgverzekeraars, pakketten en polisvoorwaarden met elkaar hebt vergeleken en een keus hebt kunnen maken voor jouw zorgverzekering voor komend jaar dan kun je deze vaak eenvoudig online afsluiten. Vaak is het daadwerkelijk afsluiten van een zorgverzekering al binnen 5 minuten geregeld.

Voor meer informatie over het afsluiten van een zorgverzekering kun je terecht op de pagina → Zorgverzekering afsluiten

Zorgverzekering 2016

Het basispakket van de zorgverzekering wordt door de overheid samengesteld en zo is de overheid elk jaar in staat om de nodige wijzigingen door te voeren. Voor 2016 worden er geen behandelingen geschrapt uit het basispakket van de zorgverzekering ten opzichte van de basiszorgverzekering 2015. Wel heeft minister Schippers (VWS) het basispakket met een aantal nieuwe behandelingen uitgebreid. Een aantal van deze toegevoegde behandelingen zijn echter nog voorwaardelijk en moeten getoetst worden op effectiviteit voordat deze definitief worden opgenomen in het basispakket.

Voor meer informatie over de zorgverzekering in 2016 kun je terecht op de pagina → Zorgverzekering 2016