Een reisverzekering bestaat normaal gesproken uit verschillende modules die bepalen wat er op reis wel, en wat er niet verzekerd is. De module ‘dekking tegen medische kosten’ vergoed de kosten van spoedeisende hulp op vakantie. Bij een groot aantal verzekeraars valt de module dekking tegen medische kosten in de standaarddekking, maar soms is deze module nog apart mee te verzekeren. De basiszorgverzekering, welke verplicht is in Nederland en eventueel kan worden aangevuld met een aanvullende verzekering, vergoed ook spoedeisende hulp wereldwijd op basis van de kosten van behandelingen in Nederland. Afhankelijk van de gemiddelde kosten van medische behandelingen kun je per vakantiebestemming bepalen of je er verstandig aan doet om deze module op te nemen in je reisverzekering of dat je met deze module juist oververzekerd bent.

Dekking vanuit de basiszorgverzekering

Met een zorgverzekering, welke in Nederland verplicht is, krijg je automatisch recht op noodzakelijke zorg in het buitenland. Ziekenhuiskosten worden dus ook op vakantie vergoed door je zorgverzekering. Er hangt echter wel een grote maar aan de vergoeding door de zorgverzekering. Er wordt bij de vergoeding uitgegaan van wat de behandeling in Nederland kost. Ben je dus in de VS, Canada, Zwitserland, Japan of een ander ‘medisch duur’ land en moet je een behandeling of operatie ondergaan dan moet je het verschil bijbetalen. Naast medisch dure landen zijn er ook nog een aantal landen waar nietsvermoedende toeristen naar privéklinieken worden gebracht waar de kosten ook vele malen hoger zijn. Landen waar dit kan gebeuren zijn bijvoorbeeld Griekenland, Spanje en bepaalde skigebieden in Oostenrijk.

Dekking vanuit de aanvullende zorgverzekering

Extra dekking tegen medische kosten in het buitenland kan ook door middel van een aanvullende zorgverzekering worden gerealiseerd. Echter worden onder deze aanvullende zorgverzekering niet alle extra kosten gedekt. Voorbeelden van kosten die niet worden gedekt zijn reddingsoperaties, vervoer van gezinsleden en repatriëring vanwege een overlijdensgeval. Daarnaast bieden sommige aanvullende zorgverzekeringen buiten Europa slechts tot twee keer het in Nederland geldende tarief.

Voor- en nadelen van een aanvullende zorgverzekering buitenland:
+ Je hoeft geen losse verzekering af te sluiten omdat de dekking bij je zorgverzekering zit
– De aanvullende zorgverzekering buitenland dekt niet alle bijkomende kosten
– Het eigen risico blijft van kracht, heb je een hoger eigen risico dan betaal je meer wanneer je beroep doet op een vergoeding van zorgkosten
– Sommige zorgpolissen hebben een maximumvergoeding tot twee keer het in Nederland geldende tarief
– Een aanvullende zorgverzekering kun je niet het hele jaar door afsluiten

Reisverzekering met dekking tegen medische kosten

Wanneer je ervoor kiest om een reisverzekering met dekking tegen medische kosten af te sluiten dan is deze niet onderhevig aan een maximumdekking. Daarnaast hoef je met een reisverzekering met dekking tegen medische kosten je eigen risico niet zelf te betalen, ook niet wanneer de zorgverzekering de nota vergoedt. In dat geval kun je het eigen risico weer claimen bij de reisverzekering met dekking tegen medische kosten.

Voor- en nadelen van een reisverzekering met dekking tegen medische kosten:
+ Je krijgt een uitgebreide dekking die niet aan een maximumbedrag onderhevig is
+ Je kunt de reisverzekering het hele jaar door afsluiten
+ Ook het eigen risico is gedekt
– Je kunt oververzekerd zijn door overlap met de zorgverzekering

Convenant ‘Samenloop zorgverzekeringen/reisverzekeringen’

Wanneer er zich calamiteiten op reis voordoen en je hebt zowel een zorgverzekering als een reisverzekering dan handelt de alarmcentrale die je als eerst benaderd de hulpverlening en kostenafhandeling voor je af. De zorgverzekering en reisverzekering vechten vervolgens samen uit welke instantie waarvoor moet betalen. Op een enkele grote en een aantal kleinere na hebben de meeste verzekeraars dit convenant getekend. Controleer ‘hier’ of jouw verzekeraar het convenant heeft getekend.

Europese gezondheidskaart (EHIC) en Verdragsformulier 111

Wanneer je zorg in het buitenland nodig hebt kunnen de kosten hiervoor flink oplopen. Het is dan ook vervelend deze kosten eerst zelf voor te moeten schieten. De Europese gezondheidskaart (EHIC) kan hierbij uitkomst bieden. De EHIC is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Macedonië en Australië en is gratis aan te vragen bij jouw eigen zorgverzekeraar. De EHIC zorgt ervoor dat je in het buitenland de kosten voor zorg niet zelf voor hoeft te schieten. De EHIC geldt dan als een garantie van de verzekeraar aan de buitenlandse zorgverlener dat de rekening betaald wordt. De verzekeraar garandeert met de EHIC een betaling van de rekening op basis van laagste prijsklasse.

De EHIC kaart is persoonsgebonden en je moet de kaart dus voor elk gezinslid apart aanvragen

Het aanvragen en op reis meenemen van een EHIC kaart betekent niet dat je de kaart in geval van nood daadwerkelijk moet gebruiken. Je kunt er dus afhankelijk van de situatie voor kiezen om de kaart niet te tonen en de kosten voor zorg voor te schieten en later te declareren bij de zorgverzekeraar.

Voor- en nadelen van een EHIC kaart:
+ Wanneer je in het buitenland gebruik maakt van je EHIC kaart hoef je de kosten voor zorg in het buitenland niet zelf voor te schieten
– Wanneer je in het buitenland gebruik maakt van je EHIC kaart betaal je het in dat land geldende eigen risico wat in sommige landen (waaronder Duitsland) ongunstig is

Verdragsformulier 111

In Marokko, Tunesië, Kaapverdië en het voormalige Joegoslavië (op EU-land Slovenië na) kun je in plaats van de Europese gezondheidskaart EHIC gebruik maken van verdragsformulier 111. Ook deze kun je kosteloos aanvragen bij jouw zorgverzekeraar.

Alarmcentrale

Het is erg belangrijk om te weten wat er wel, en wat er niet door de verzekeraar wordt gedekt in het geval van calamiteiten. Daarnaast is het altijd belangrijk om zo snel mogelijk contact te zoeken met de alarmcentrale van de verzekeraar wanneer er iets is voorgevallen. De verzekeraar heeft ervaring met alle mogelijke situaties en kan daarom gericht advies geven over wat je wel en niet moet doen. Tot slot is het verstandig om overleg te plegen met de verzekeraar om te voorkomen dat later blijkt dat bepaalde kosten niet worden vergoed.