Een reisverzekering bestaat normaal gesproken uit verschillende modules die bepalen wat er op reis wel, en wat er niet verzekerd is. De module ‘tegen de kosten van vervangend vervoer en/of verblijf’ biedt dekking tegen het financiële risico van vervangend vervoer en/of verblijf wanneer bijvoorbeeld de auto, tent of caravan het begeven. Bij sommige verzekeraars valt deze module onder de dekking tegen onvoorziene kosten. Waar een enkele verzekeraar deze module helemaal niet aanbiedt is deze bij de meeste optioneel en daarmee los af te sluiten.

Dekking vervangend vervoer en/of verblijf

Deze, vaak optionele module, biedt dekking tegen het financiële risico van noodzakelijke reparaties, sleepkosten, een vervangende bestuurder, het toesturen van benodigde onderdelen en het naar Nederland terughalen van de auto na autopech op reis.

Daarnaast dekt de verzekering de kosten die je moet maken om een vervangende auto te huren of de kosten van openbaar vervoer. In veel gevallen worden de kosten voor autohuur en/of openbaar vervoer pas vergoed wanneer  de eigen auto niet binnen twee dagen gemaakt is.

Verder worden ook de extra kosten voor een langer verblijf vergoed wanneer het langere verblijf het gevolg is van het wachten op een reparatie. Deze vergoeding is echter gebonden aan een maximumbedrag per dag, en vaak beperkt tot een X aantal dagen.

Tot slot worden de kosten van een vervangend verblijf gedekt door deze module wanneer een tent of caravan door schade niet te gebruiken is. Ook in het geval van vervangend verblijf is de dekking vaak onderhevig aan een maximumbedrag, en aan een beperkt aantal dagen.

De verschillen in maximale dekking tussen verzekeraars binnen deze module kunnen erg groot zijn. Vergelijk daarom verschillende verzekeraars en lees ook altijd de voorwaarden.

Alarmcentrale

Het is erg belangrijk om te weten wat er wel, en wat er niet door de verzekeraar wordt gedekt in het geval van calamiteiten. Daarnaast is het altijd belangrijk om zo snel mogelijk contact te zoeken met de alarmcentrale van de verzekeraar wanneer er iets is voorgevallen. De verzekeraar heeft ervaring met alle mogelijke situaties en kan daarom gericht advies geven over wat je wel en niet moet doen. Tot slot is het verstandig om overleg te plegen met de verzekeraar om te voorkomen dat later blijkt dat bepaalde kosten niet worden vergoed.