Een reisverzekering bestaat normaal gesproken uit verschillende modules die bepalen wat er op reis wel, en wat er niet verzekerd is. De module ‘dekking tegen de kosten van ongevallen’ geeft recht op een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval op reis. De module biedt dus, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen dekking tegen de kosten van hulpverlening bij ongevallen op reis welke al worden gedekt door de module ‘dekking tegen buitengewone of onvoorziene kosten.’ Bij veel verzekeraars valt de module dekking tegen de kosten van ongevallen niet onder de standaarddekking, maar is deze module wel apart mee te verzekeren.

Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden

Zoals in de inleiding uitgelegd keert de module ‘dekking tegen de kosten van ongevallen’ een geldbedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval op reis. De dekking die je onder deze module kunt verwachten varieert niet alleen per aanbieder of pakket, maar kan ook variëren aan de hand van persoonlijke omstandigheden.

Dekking bij blijvende invaliditeit

De verzekerde bedragen bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeluk op reis liggen normaliter tussen de € 10.000,- en € 75.000,-. Voor jongeren (jonger dan 18 jaar) geldt bij blijvende invaliditeit soms dat een hoger bedrag (tot wel € 112.500,-) wordt uitgekeerd. Voor ouderen (ouder dan 70 jaar) geldt dat sommige verzekeraars juist lagere bedragen uitkeren. De uitgekeerde bedragen kunnen dan beginnen vanaf € 2.500,-.

Dekking bij overlijden

De verzekerde bedragen bij overlijden als gevolg van een ongeluk op reis liggen normaliter tussen de € 5000,- en € 37.500,-. Voor jongeren (jonger dan 18 jaar) en ouderen (ouder dan 70 jaar) gelden soms lagere bedragen.

Uitzonderingen

Voor ongelukken waarbij de verzekerde een motor of brommer bestuurde komt het vaak voor dat de uitkeringen lager zijn. Verzekeraars zien dit waarschijnlijk als meer risicovol omdat de bestuurder minder beschermd is en keren daarom vaak een lager bedrag uit. Ook hangt de hoogte van het uitgekeerde geldbedrag vaak sterk af van de leeftijd van de bestuurder en of de bestuurder wel of geen helm droeg ten tijde van het ongeval.

Verzekeraars maken een onderscheid tussen gewone sporten, bijzondere sporten en extreme sporten. Gewone sporten vallen hierbij normaal gesproken onder de dekking wanneer deze module wordt opgenomen in de verzekering. Bijzondere sporten vallen bij de ene verzekeraar wel onder de dekking van de module dekking tegen de kosten van ongevallen terwijl je bij een andere verzekeraar de module bijzondere sporten erbij moet nemen. Dekking tegen het financiële risico van blijvende invaliditeit of overlijden bij extreme sporten valt vaak helemaal niet te verzekeren. Extreme sporten zijn dan volledig uitgesloten van de module dekking tegen de kosten van ongevallen.

Ben je van plan bijzondere of extreme sporten of activiteiten te ondernemen, lees dan altijd de voorwaarden en de bijsluiter van de verzekeraar, het verzekeringspakket en de module. Zo ben je vooraf altijd op de hoogte van de voorwaarden en het feit of je tijdens de geplande activiteit wel of niet verzekerd bent tegen het financiële risico van blijvende invaliditeit of overlijden.

Is de module dekking tegen de kosten van ongevallen noodzakelijk?

Wanneer je beschikt over een ongevallenverzekering dan ben je onder dezelfde polis vaak ook op reis verzekerd tegen het financiële risico van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Een losse ongevallenverzekering voor op reis is dan overbodig. Heb je daarnaast de beschikking over een overlijdensrisicoverzekering (ORV) dan keert deze, ongeacht de oorzaak, uit bij overlijden.

Heb je een ongevallenverzekering en een overlijdensrisicoverzekering, dan ben je met de module dekking tegen de kosten van ongevallen waarschijnlijk oververzekerd.

Heb je er bewust voor gekozen om in het dagelijks leven geen ongevallenverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering af te sluiten dan is de noodzaak van deze verzekeringen op reis ook niet aanwezig.

Alarmcentrale

Het erg belangrijk is om te weten wat er wel, en wat er niet door de verzekeraar wordt gedekt in het geval van calamiteiten. Daarnaast is het altijd belangrijk om zo snel mogelijk contact te zoeken met de alarmcentrale van de verzekeraar wanneer er iets is voorgevallen. De verzekeraar heeft ervaring met alle mogelijke situaties en kan daarom gericht advies geven over wat je wel en niet moet doen. Tot slot is het verstandig om overleg te plegen met de verzekeraar om te voorkomen dat later blijkt dat bepaalde kosten niet worden vergoed.