Een reisverzekering bestaat normaal gesproken uit verschillende modules die bepalen wat er op reis wel, en wat er niet verzekerd is. De module ‘dekking tegen buitengewone of onvoorziene kosten’ is van alle beschikbare modules de meest belangrijke en zit om die reden ook altijd in het standaardpakket. Deze module biedt bescherming tegen de kosten van opsporings- en/of reddingsacties. De kans dat er gebruik moet worden gemaakt van de dekking die deze module biedt is gelukkig erg klein, omdat de kosten echter zeer hoog worden indien er wel een opsporings- en/of reddingsactie moet plaatsvinden is deze module erg belangrijk.

Standaard dekking binnen deze module

Doordat verzekeraars nog wel eens verschillende dekkingen willen gebruiken is het soms wat verwarrend wat er wel en niet wordt meeverzekerd binnen deze module. De inhoud van deze module verschilt per aanbieder, maar biedt in ieder geval volledige dekking voor de kosten van:

 • Verlies paspoort – Naast het vergoeden van de kosten wordt de verzekerde doorgaans bijgestaan bij het verkrijgen van een nieuw paspoort en ook wordt de verzekerde in contact gebracht met de juiste instanties voor het verkrijgen van een nieuw paspoort.
 • Repatriëring bij ongeval, ziekte of overlijden – Naast het vergoeden van de kosten van het vervoer naar huis van de verzekerde wordt de verzekerde doorgaans bijgestaan bij regelen van de terugreis.
 • Terugroeping bij overlijden – Naast het vergoeden van de extra reiskosten van de verzekerde wanneer deze wordt teruggeroepen door het overlijden van de partner, kind of ander naast familielid wordt de verzekerde doorgaans bijgestaan bij regelen van de terugreis. Deze dekking geldt vaak ook bij een levensbedreigende situatie na een ongeval of bij ziekte van de partner, kind of ander naast familielid.
 • Terugroeping bij materiële schade – Naast het vergoeden van de extra reiskosten van de verzekerde wanneer deze wordt teruggeroepen door materiële schade (bijvoorbeeld door brand) aan de woning wordt de verzekerde doorgaans bijgestaan bij regelen van de terugreis. Deze dekking geldt vaak ook bij materiële schade aan een eigen bedrijf.
 • Extra kosten voor reizen – Naast het vergoeden van de extra reiskosten die gemaakt worden door de verzekerde vanwege ziekte of een ongeval wordt de verzekerde doorgaans bijgestaan bij het regelen van het vervoer en ook wordt de verzekerde in contact gebracht met de juiste instanties.
 • Opsporings-, reddings- en bergingsacties – Dekking tegen de kosten van opsporings-, reddings- en bergingsacties.

Ondanks dat de meeste verzekeraars geen limiet hebben voor het vergoeden van opsporings-, reddings- en bergingsacties zijn er enkele verzekeraars die hier wel een maximumbedrag aan koppelen. Omdat de kosten voor dergelijke acties zeer snel oplopen raden wij aan om een verzekeraar te kiezen die hier GEEN maximumbedrag aan koppelt.

Overige dekking die binnen deze module kan vallen

Doordat verzekeraars nog wel eens verschillende dekkingen willen gebruiken is het soms wat verwarrend wat er wel en niet wordt meeverzekerd binnen deze module. De inhoud van deze module verschilt per aanbieder vooral op de volgende punten:

 • Telecomkosten – Dekking tegen de kosten die gemaakt worden voor het bellen met de alarmcentrale van de verzekerde en/of noodzakelijke gesprekken met thuisblijvers.
 • Vervoer bij ziekenhuisbezoek – Dekking tegen de vervoerskosten voor ziekenhuisbezoek wanneer de verzekerde in het ziekenhuis belandt tijdens zijn/haar reis.
 • Medicijnen – Dekking tegen de verzendkosten van medicijnen naar de verblijfplaats van de verzekerde.
 • Voorschot geneeskundige kosten – Dekking tegen de kosten voor het op verzoek voorschieten van noodzakelijke medische kosten. De module dekking tegen medische kosten vergoedt de kosten voor medische hulp.
 • Overkomst van familie bij begrafenis of crematie in het vakantieland – Dekking tegen de reis- en verblijfkosten die naaste familieleden moeten maken wanneer de verzekerde in het vakantieland wordt begraven of gecremeerd.
 • Extra kosten voor verblijf – Dekking tegen de extra verblijfskosten die gemaakt worden door de verzekerde vanwege ziekte of een ongeval.
 • Reiskosten bij oponthoud – Dekking tegen extra reiskosten bij oponthoud door natuurgeweld of staking.

Alarmcentrale

Het is erg belangrijk om te weten wat er wel, en wat er niet door de verzekeraar wordt gedekt in het geval van calamiteiten. Daarnaast is het altijd belangrijk om zo snel mogelijk contact te zoeken met de alarmcentrale van de verzekeraar wanneer er iets is voorgevallen. De verzekeraar heeft ervaring met alle mogelijke situaties en kan daarom gericht advies geven over wat je wel en niet moet doen. Tot slot is het verstandig om overleg te plegen met de verzekeraar om te voorkomen dat later blijkt dat bepaalde kosten niet worden vergoed.