Nadenken over een overlijdensrisicoverzekering is nooit leuk. Toch is het goed om even stil te staan wat er gebeurt, en wat er allemaal moet gebeuren, wanneer je onverhoopt komt te overlijden. Alleen door nu na te denken en bepaalde dingen te regelen kun je ervoor zorgen dat nabestaanden goed verzorgd achterblijven in een zware tijd.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering tegen overlijden klinkt misschien wat vreemd omdat de dood nou eenmaal voor niemand te vermijden is. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is echter een zeer zinvolle vorm van verzekeren omdat je nabestaanden op deze manier kunt behoeden voor financiële risico’s als gevolg van jouw dood. Overlijdt je voor de einddatum van de verzekering, dan keert de verzekering het vooraf afgesproken bedrag uit aan de begunstigde.

 • Degene wiens leven wordt verzekerd, is de verzekerde;
 • Degene die als begunstigde wordt opgegeven, is degene die het geld ontvangt na het overlijden van de verzekerde;
 • Overlijdt de verzekerde voor de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering dan wordt het vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd aan de begunstigde.

Een overlijdensrisicoverzekering is bij de meeste verzekeraars af te sluiten op twee levens, bijvoorbeeld het leven van jezelf en het leven van jouw partner. Sluiten jij en je partner een levensverzekering af dan is de ander vaak de begunstigde, maar ook kinderen kunnen als begunstigde worden opgegeven.

Deze verzekering is met name zinvol om nabestaanden te dekken tegen het financiële risico van een hypothecaire lening of schuld op jouw naam. Overlijdt je gedurende de looptijd van de verzekering dan keert de verzekeraar namelijk een vooraf afgesproken bedrag uit waarmee de hypotheek en/of schuld (deels) kan worden afgelost.

Een overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden dus bescherming tegen financiële risico’s van:

 • De kosten van een hypothecaire lening;
 • De aflossing van een schuld;
 • Inkomstenverlies.

Wanneer de verzekerde op de einddatum van de afgesloten overlijdensrisicoverzekering nog in leven is dan wordt er niets uitgekeerd.

Vormen van de overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering komt in verschillende varianten, die elk een aantal voor- en nadelen hebben, voor. De meest gebruikelijke vormen van een overlijdensrisicoverzekering zijn:

 1. Overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal;
 2. Overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend kapitaal;
 3. Overlijdensrisicoverzekering met lineair dalend kapitaal;
 4. Overlijdensrisicoverzekering op basis van Universal Life;
 5. Eenjarige overlijdensrisicoverzekering.

Per variant kunnen de voorwaarden nogal verschillen. Dit kan de ene variant beter geschikt maken in de ene situatie en een andere variant in een andere situatie. Welke variant het beste bij je past is dan ook afhankelijk van jouw situatie en persoonlijke voorkeur. In principe bieden de meeste banken en verzekeraars de genoemde vormen aan, maar ook per aanbieder kunnen er nog verschillen in voorwaarden en premies zijn. Het is dan ook raadzaam om voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering naar uitgebreide informatie over de verschillende producten te vragen.

Overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal

Zoals de naam mogelijk doet vermoeden is de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering een verzekering waarbij gedurende de looptijd de uitkering gelijk blijft. Bij deze vorm van verzekeren wordt van tevoren afgesproken welk bedrag er onder de verzekering komt te vallen. De maandelijkse lasten worden hier dan ook op gebaseerd. Normaal gesproken geldt dat de maandelijkse premies wel omhoog kunnen gaan omdat deze vaak gekoppeld worden aan de leeftijd, en daarmee het risico tot overlijden, van de verzekerde.

De overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal werd vroeger erg veel gebruikt bij een aflossingsvrije hypotheek of schuld.

Overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend kapitaal

In tegenstelling tot de gelijkblijvende vorm, waar de uitkering gedurende de looptijd gelijk blijft, daalt het verzekerde bedrag jaarlijks bij de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Vaak is het verzekerde bedrag gekoppeld aan een hypotheek waarbij wordt afgelost. Wanneer je aflost, daalt je schuld en daarmee kan ook het verzekerde bedrag meedalen.

De overlijdensrisicoverzekering met annuïtair dalend kapitaal wordt veel gebruikt in combinatie met een spaar-, beleggings- of annuïteitenhypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering met lineair dalend kapitaal

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een vooraf afgesproken bedrag. De gedachte hierachter is dat bij aflossing volgens een lineaire vorm ook de schuld jaarlijks met een vast bedrag daalt. Zo wordt het financiële risico, en het benodigde verzekerde bedrag, dus ook steeds lager.

De overlijdensrisicoverzekering met lineair dalend kapitaal wordt veel gebruikt in combinatie met een lineaire hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering op basis van Universal Life

Bij een verzekering op basis van Universal Life wordt de openstaande netto schuld, en bijbehorende premies, maandelijks opnieuw berekend. Dit is een zeer flexibele variant van de overlijdensrisicoverzekering en deze is dan ook niet bij elke verzekeraar af te sluiten.

De overlijdensrisicoverzekering op basis van Universal Life wordt veel gebruikt in combinatie met beleggingsverzekeringen en beleggingshypotheken en hybride hypotheken.

Eenjarige overlijdensrisicoverzekering

Een eenjarige overlijdensrisicoverzekering lijkt veel op de variant op basis van Universal Life echter wordt deze verzekering per jaar opnieuw geëvalueerd. Het verlengen van deze variant heeft wel een hogere premie tot gevolg omdat deze wordt gekoppeld aan de leeftijd, en daarmee het risico tot overlijden, van de verzekerde.

Looptijd overlijdensrisicoverzekering

In veel van de gevallen wordt de overlijdensrisicoverzekering voor een afgesproken periode afgesloten. Vaak gaat het om dertig jaar, gebaseerd op de looptijd van een hypotheek. Wil je liever geen eindtijd van de verzekering afspreken, maar een levenslange vorm, dan is dat ook mogelijk. De premies die hieraan verbonden zijn worden dan wel een stuk hoger dan bij tijdelijke varianten.

Advies

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die je serieus moet nemen. Deze verzekering zorgt er namelijk voor dat nabestaanden, na overlijden, beschermd worden tegen financieel risico dat voortkomt uit een hypothecaire lening, schuld of inkomstenverlies.

We raden je dan ook aan om bij vragen en eventuele onduidelijkheden in gesprek te gaan met een verzekeraar. Deze kan jouw situatie bekijken en een passend advies geven.