Wanneer je een auto bezit, ben je verplicht deze te verzekeren met een van de beschikbare autoverzekeringen. In Nederland hebben we drie soorten autoverzekeringen. Respectievelijk zijn dit de WA-verzekering, de WA Plusverzekering en de WA Cascoverzekering waarvan tenminste een WA-verzekering verplicht is. Wanneer je een betere dekking wilt ben je uiteraard vrij om een van de andere verzekeringspakketten te kiezen.

Onverzekerd rondrijden is niet toegestaan. Je kunt dan ook boetes riskeren wanneer je geen verzekering hebt afgesloten.

Autoverzekering

Schade aan je auto is nooit leuk, maar ook is het niet leuk om schade te krijgen doordat iemand anders de fout in is gegaan. De persoon in kwestie zal, wanneer hij of zij schuld heeft, de kosten van de reparatie aan jouw auto moeten vergoeden. Daarvoor heeft deze persoon, net als iedere andere eigenaar van een auto of motorrijtuig, een verzekering afgesloten. De autoverzekering werkt dus twee kanten op, namelijk:

  • De kant van de verzekerde; want deze hoeft niet zelf op te draaien voor kosten uit schade en ongevallen door schuld;
  • De kant van het slachtoffer; want deze is ervan verzekerd dat de schade vergoed wordt wanneer de ander schuld heeft.

Typen autoverzekeringen

Zoals aangegeven zijn er in Nederland drie typen autoverzekeringen van elkaar te onderscheiden. Het betreft de volgende verzekeringen:

  • WA-verzekering;
  • WA Plusverzekering;
  • WA Cascoverzekering (all risk).

WA-verzekering

De WA-verzekering is de basis autoverzekering. Het is dan ook verplicht tenminste een WA-verzekering af te sluiten wanneer je een auto of motorrijtuig bezit. WA is een afkorting voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Dit betekent dat materiële en/of letselschade die je toebrengt aan anderen en waarvoor jij verantwoordelijk bent, vergoed wordt. Schade aan uw eigen auto of motorrijtuig worden niet door deze verzekering gedekt.

Een WA-verzekering wordt door veel Nederlanders afgesloten die een oudere auto bezitten met een lagere dagwaarde. Op deze manier betalen zij een lagere premie dan bij de andere verzekeringsvormen, maar lopen zij wel het risico zelf voor de kosten op te moeten draaien bij schade door schuld aan het eigen voertuig.

WA Plusverzekering

Een meer uitgebreide verzekering is de WA Plusverzekering. Bij deze autoverzekering is er meer verzekerd, waaronder schadekosten die zijn ontstaan door brand, blikseminslag of diefstal. De verzekeraar dekt alle kosten die zijn ontstaan door deze zaken. De WA Plusverzekering is dus een meer uitgebreider verzekering, maar het is niet altijd even duidelijk wanneer de verzekering nu wel of niet uitkeert. Om deze reden is het belangrijk de dekking en polisvoorwaarden goed te lezen voor je deze verzekering afsluit.

Een WA Plusverzekering wordt vaak gekozen wanneer de dagwaarde van de auto eigenlijk te hoog is om een standaard WA-verzekering af te sluiten, en daarmee zelf volledig het risico te dragen voor bepaalde vormen van schade, en wanneer de dagwaarde van de auto te laag is om de hoge premies van een WA Cascoverzekering te rechtvaardigen.

WA Cascoverzekering

Een WA Cascoverzekering, beter bekend als de all risk verzekering, biedt de meest uitgebreide dekking en is daarmee de meest geliefde verzekering onder autobezitters. Met de WA Cascoverzekering worden namelijk vrijwel alle vormen van schade gedekt. Naast dat materiële en immateriële schade die wordt veroorzaakt aan anderen en schade door bliksem en brand, wordt ook schade aan jouw auto vergoed, zelfs wanneer jij schuldig bent aan de schade.

Een WA Cascoverzekering wordt vaak gekozen wanneer de dagwaarde van de auto nog erg hoog is, zoals bij zeer nieuwe auto’s het geval is. Op deze manier is men er zeker van dat vrijwel alle vormen van schade vergoed worden door de verzekering en dat er weinig financieel risico wordt gelopen.

Aanvullende mogelijkheden autoverzekering

Los van de drie verzekeringsvormen die hierboven werden besproken zijn er nog aanvullende mogelijkheden rondom autoverzekeringen. Het betreft een aantal mogelijke uitbreidingen, namelijk:

  • Rechtsbijstanddekking;
  • Schadeverzekering inzittenden (SVI);
  • Ongevallenverzekering inzittenden (OVI).

Rechtsbijstanddekking

Een van de aanvullende verzekeringen waar je voor kunt kiezen is een rechtsbijstanddekking speciaal voor zaken die te maken hebben met het verkeer. Deze verzekering staat los van een normale rechtsbijstandsverzekering, tenzij je in een gewone rechtsbijstandsverzekering hebt gekozen voor de module verkeer. De verzekering biedt juridische hulp wanneer je bijvoorbeeld gewond raakt door een verkeerde manoeuvre van een andere weggebruiker, wanneer er onenigheid is met de garage over herstelwerkzaamheden of wanneer je rijbewijs wordt ingenomen en je het hier niet mee eens bent. Deze aanvullende verzekering is gekoppeld aan het voertuig waardoor het niet uitmaakt wie de bestuurder is.

Wanneer je een gewone rechtsbijstandsverzekering voor het hele gezin hebt afgesloten waar de module verkeer in is opgenomen dan is deze aanvullende verzekering overbodig. Sluit deze dan niet af om een dubbele dekking te voorkomen en kosten te besparen.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De tweede aanvullende verzekering die we bespreken is de schadeverzekering inzittenden (SVI). Het belangrijkste voordeel van deze verzekering is dat de werkelijk geleden schade bij overlijden of blijvende invaliditeit wordt gedekt ongeacht de schuldige. De kans op overlijden of blijvende invaliditeit is gelukkig niet zo groot, maar aangezien de financiële schade enorm kan oplopen en de premie voor deze verzekering niet erg hoog is maakt dat dit een nuttige aanvullende verzekering is.

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Tot slot kun je besluiten om een ongevallenverzekering inzittenden (OVI) af te sluiten. Deze verzekering is vergelijkbaar met de schadeverzekering inzittenden (SVI), maar verschilt op een belangrijk vlak. Waar de SVI de werkelijk geleden schade vergoedt is dit bij de OVI slechts een vooraf vastgesteld bedrag.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn passagiers standaard meeverzekerd onder de WA-verzekering van de schuldige partij. Daarnaast worden ziektekosten standaard gedekt door de zorgverzekering van de persoon in kwestie. Deze verzekeringen bewijzen echter waardevol te zijn wanneer de bestuurder zelf schuldig is of wanneer er geen schuldige aan te wijzen valt. De medische kosten worden dan wel gedekt door de zorgverzekering, maar het eigen risico van de zorgverzekering en de kosten door blijvende invaliditeit of overlijden worden dan niet gedekt door de WA-verzekering. De SVI dekt in dit geval de werkelijke kosten waar de OVI een vooraf vastgesteld bedrag uitkeert.

Autoverzekering afsluiten

Een autoverzekering valt eenvoudig af te sluiten omdat veel verzekeraars de verzekering in hun portefeuille hebben. In de meeste gevallen is de verzekering zelfs via het internet af te sluiten door enkele gegevens in te vullen. Ben je er niet zeker van welke autoverzekering het best aansluit op jouw situatie dan raden wij aan om in gesprek te gaan met de verzekeraar. Deze kan veel vertellen over de inhoud van de verzekering en welke dekking voor jouw de beste is. Daarnaast kan deze de soms ingewikkelde polisvoorwaarden duidelijk uitleggen.

Maandelijkse premie

Als u een autoverzekering afsluit zult u iedere maand premies moeten gaan betalen. Dit geld gebruikt de verzekeraar om schade te betalen. De hoogte van de premie verschilt per verzekeringsvorm. De dekking vormt dan ook een richtlijn voor het bepalen van de maandelijkse lasten, maar is absoluut niet het enige waar naar gekeken wordt. Want ook de auto wordt als basis genomen om het bedrag te berekenen dat u maandelijks zult moeten betalen. De verzekeraar zal eerst kijken naar het model en het type van de auto, maar ook naar het aantal kilometers dat u per jaar verwacht te rijden en naar u leeftijd en schadeverleden.