Onzekerheid, en dan met name financiële onzekerheid, is iets waar niet veel mensen tegen kunnen. Het afsluiten van een verzekering biedt dan ook, tegen betaling, bescherming tegen financiële onzekerheid.

Op deze pagina, en op onderliggende pagina’s, worden diverse verzekeringen, verzekeringsvormen en tips omtrent verzekeren uitgelegd en besproken om een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen wat er allemaal mogelijk is ter bescherming van financiële onzekerheid.

Wat is verzekeren?

Kort gezegd is verzekeren het afdekken van (financieel) risico dat de verzekeringnemer niet zelf kan, of wil dragen. Een verzekering is dan ook een overeenkomst tussen twee partijen waarbij partij 1 (de verzekeringnemer) een bepaald risico wil afdekken in ruil voor een maandelijkse of jaarlijkse premie. Partij 2 (de verzekeraar) biedt in ruil voor deze premie dekking wanneer de gebeurtenis, voorval of schade waartegen partij 1 zich heeft verzekert voordoet.

Vandaag de dag valt eigenlijk alles wel te verzekeren, mits de verzekeringnemer bereid is de premie te betalen die de verzekeraar vraagt. Premies voor verzekeringen kunnen per soort verzekering, per verzekeringnemer, per verzekeraar en afhankelijk van de polisvoorwaarden, sterk uiteenlopen.

Ondanks dat vrijwel alles te verzekeren valt deelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzekeringen onder in drie hoofdsoorten. De hoofdsoorten die de AFM beschrijft zijn:

  1. Levensverzekering
  2. Schadeverzekering
  3. Zorgverzekering

Levensverzekering

Met het afsluiten van een levensverzekering bouw je gedurende de looptijd van de verzekering kapitaal op, of je dekt het financiële risico als gevolg van overlijden. Afhankelijk van welke vorm gekozen wordt keert de verzekering een bepaald bedrag uit wanneer je voor het einde van de looptijd overlijdt, of wanneer je op een bepaalde datum nog in leven bent. Naast deze twee vormen is het ook mogelijk verzekeringen af te sluiten die een combinatie van beide zijn. Enkele verzekeringen die in de categorie levensverzekeringen vallen zijn: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV), uitvaartverzekeringen, kapitaalverzekeringen, beleggingsverzekeringen en lijfrenteverzekeringen.

Schadeverzekering

Met het afsluiten van een schadeverzekering, in welke vorm dan ook, kun je jezelf indekken tegen eventuele financiële gevolgen van schade. De meest voor de hand liggende vormen van schadeverzekeringen zijn dan ook verzekeringen als de inboedelverzekering en de woonhuis- of opstalverzekering waarbij roerende en onroerende goederen in en om het huis verzekerd worden tegen bijvoorbeeld brand en waterschade. Het is naast deze voorbeelden ook mogelijk om een verzekering af te sluiten tegen het verlies van inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Zorgverzekering

Met het afsluiten van een zorgverzekering kun je jezelf beschermen tegen het financiële risico als gevolg van ziektekosten. De zorgverzekering is een goed voorbeeld van een verzekering die in Nederland verplicht is. Naast de verplichte basisverzekering is het mogelijk om de zorgverzekering uit te breiden met diverse aanvullende verzekeringen, waaronder een verzekering voor orthodontie, een uitgebreide tandartsverzekering, of een verzekering voor extra fysiotherapie.

 

Voorwaarden verzekeringen

Voorwaarden voor het gebruik maken van producten en diensten zijn heel normaal. Dat is voor verzekeringen niet anders. De polisvoorwaarden, zoals de voorwaarden bij verzekering doorgaans genoemd worden, beschrijven wat er wel, en niet verzekerd is. Daarnaast beschrijven de polisvoorwaarden onder welke omstandigheden er wel, en niet wordt uitgekeerd. Het is dan ook erg belangrijk om de polisvoorwaarden van verzekeringen goed met elkaar te vergelijken wanneer je overweegt een verzekering af te sluiten.

Alle artikelen op deze website die betrekking hebben op verzekeringen, verzekeringsvormen en tips omtrent verzekeren kun je vinden in het overzicht hieronder.