Twee vergoedingen uit basispakket zorgverzekering

Per 1 oktober 2015 zijn twee vergoedingen uit het basispakket van de zorgverzekering geschrapt. Het gaat om de vergoeding van het afsluiten van het linker hartoor en vergoeding van antibacteriële verbandkleding.

Wat sommige mensen niet weten is dat het basispakket van de zorgverzekering ook tussentijds aangepast kan worden. Het Zorginstituut Nederland bepaald wat wel en niet tot de basisverzekering behoort. Deze twee wijzigingen werden eind september aangekondigd door Zorginstituut Nederland en per 1 oktober 2015 zijn de twee vergoedingen geschrapt uit de basisverzekering.

Afsluiten linker hartoor

Ongeveer 5 tot 10% van de Nederlanders ouder dan 65 jaar heeft last van het zogenaamde ‘boezemfibrilleren’. Dat wil zeggen dat de hartspier te snel en onregelmatig samentrekt. Het gevolg kan zijn dat in het hart bloedstolsels worden gevormd. Wanneer deze bloedstolsels losschieten en de bloedvaten van de hersenen verstoppen kan dat een beroerte tot gevolg hebben.

Waarom is de vergoeding voor het afsluiten van het linker hartoor uit de basisverzekering gehaald?
Zorginstituut Nederland heeft besloten de vergoeding voor het afsluiten van het linker hartoor te schrappen uit de basisverzekering, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat de afsluiting van het linker hartoor bij patiënten met atriumfibrilleren effectief is. De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Hart- en Vaatgroep sluiten zich aan bij het standpunt van het Zorginstituut. De afsluiting van het linker hartoor kan wel als experimentele behandeling in een academisch ziekenhuis worden verricht. Hiermee komt het Zorginstituut de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) tegemoet. De NVVC is namelijk van mening dat voor patiënten bij wie geen of slechts beperkte alternatieve interventies mogelijk zijn het afsluiten van het linker hartoor een relevante toevoeging is aan de bestaande zorg.

Antibacteriële verbandkleding

Met antibacteriële verbandkleding is het mogelijk om jeuk en pijn bij eczeem te bestrijden. De verbandkleding kan onder de normale kleding gedragen worden en voorkomt dat normale kleding de pijnlijke huid verder kan irriteren.

Waarom is de vergoeding voor antibacteriële verbandkleding uit de basisverzekering gehaald?
Zorginstituut Nederland heeft langdurig onderzoek gedaan naar de werking van antibacteriële verbandkleding. Daarbij is Zorginstituut Nederland tot het oordeel gekomen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat antibacteriële verbandkleding met toevoegingen als zilver, chitosan en AEM 5772/5 een betere werking kent dan gewone verbandkleding. Het VMCE (Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem) vindt de beslissing van Zorginstituut Nederland onbegrijpelijk en heeft inmiddels stappen ondernomen te proberen de besluiten terug te draaien.

Zorginstituut Nederland roept behandelaars op hun gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van antibacteriële verbandkleding te delen. Zodoende kan zij het effect voor de lange termijn vaststellen. Antibacteriële verbandkleding zou een mogelijke kandidaat kunnen zijn voor voorwaardelijke toelating tot de basiszorgverzekering. In de toegelaten periode is het belangrijk dat er informatie wordt verzameld over de effectiviteit en werking van de kleding. Op basis van deze informatie kan dan een eventuele definitieve toelating of verwijdering uit het basispakket van de zorgverzekering volgen.

Het VMCE meldt op haar website dat antibacteriële verbandkleding van Curaderm Overall van Lohmann & Rausscher nog wel wordt vergoed, maar dat deze uit het assortiment gaat en deze nog slechts beperkt leverbaar is. Voor reeds bestaande gebruikers van antibacteriële verbandkleding is het mogelijk om een verstrekking van hun zorgverzekeraar te krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de maximale aantallen van dit jaar nog niet zijn voorgeschreven. Bij vrijwel alle zorgverzekeraars loopt de afbouwtermijn tot en met 31 december 2015. Uitzondering hierop is de VGZ Corporatie waarbij een afbouwtermijn geldt tot en met 28 maart 2016.