Sparen met belastingvoordeel is mogelijk door middel van banksparen. Deze financieel aantrekkelijke vorm van sparen brengt echter wel voorwaarden met zich mee over wanneer het geld vrijkomt en waar je het voor mag gebruiken.

Wat is banksparen?

Banksparen is een financieel aantrekkelijke vorm van sparen waarbij de spaarder (periodiek) geld spaart op een geblokkeerde bankspaarrekening. Over de inleg wordt geen inkomstenbelasting betaald en over het gespaarde vermogen betaal je geen vermogensbelasting. Er hoeft pas belasting betaald te worden wanneer het gespaarde tegoed aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd. De opbouwfase van het bankspaarvermogen is financieel aantrekkelijk omdat je het betalen van belasting als het ware uitstelt waardoor het spaarpotje sneller kan groeien.

Het is niet mogelijk om het geld op deze rekening te gebruiken anders dan voor het vooraf bepaalde spaardoel. Wil je dit wel, dan moet je al het belastingvoordeel terugbetalen inclusief een eventuele boete. Daarnaast zijn er ook slechts een paar spaardoelen waar banksparen voor gebruikt mag worden.

Spaardoelen voor banksparen

Er zijn verschillende producten beschikbaar waarvoor banksparen gebruikt mag worden.

Banksparen voor ontslagvergoeding

In het verleden was het mogelijk om een ontslagvergoeding (gouden handdruk) te laten storten op een bankspaarrekening. Per 1 januari 2014 zijn de regels omtrent banksparen bij een ontslagvergoeding drastisch veranderd en is dit helaas niet meer mogelijk.

Banksparen voor hypotheek

Voor huizen gekocht voor 31 december 2012 is het ook mogelijk om banksparen te gebruiken ter aflossing van de hypotheek. Per 1 januari 2013 zijn de regels voor het gebruikmaken van banksparen ter aflossing van de hypotheek veranderd en voor huizen gekocht na 31 december 2012 is banksparen voor het aflossen van een hypotheek helaas niet meer mogelijk.

Banksparen voor uitvaart

Een van de spaardoelen waarvoor banksparen gebruikt mag worden is te sparen voor de kosten van een uitvaart. Medio 2014 was er echter geen enkele bank die dit financiële product in het assortiment had. Veronderstelling was dat er in dit kader te weinig wordt gespaard waardoor de kosten voor banken en andere aanbieders te hoog zouden worden. Banksparen voor uitvaart is dus op dit moment niet mogelijk door het gebrek aan aanbod.

Banksparen voor pensioen

Een ander spaardoel waarvoor banksparen gebruikt mag worden is voor een aanvulling op het pensioen. Dit maakt het mogelijk om een pensioentekort aan te vullen door middel van het financieel aantrekkelijke banksparen.

Lees verder op de pagina → banksparen voor pensioen

Voordelen van banksparen

Banksparen is financieel aantrekkelijker dan een gewone spaarrekening. Over het geld op een gewone spaarrekening moet een vermogensbelasting van 1,2% betaald worden boven de wettelijk bepaalde vrijstelling van € 21.330 (voor fiscale partners geldt een heffingsvrije grens van € 42.660). Bij een bankspaarrekening hoeft er geen inkomstenbelasting betaald te worden over het bedrag dat wordt ingelegd. Daarnaast hoeft er geen belasting te worden betaald over het gespaarde vermogen. Dit kan op termijn dus voor een aanzienlijk belastingvoordeel zorgen ten opzichte van een gewone spaarrekening.

  • Je betaalt geen inkomstenbelasting over uw premie (inleg);
  • Je betaalt geen vermogensbelasting over het gespaarde vermogen;
  • Banksparen is veilig, het door jouw opgebouwde vermogen door middel van banksparen valt onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandsche Bank. Een vermogen tot €100.000,- per persoon wordt hiermee gegarandeerd uitgekeerd bij faillissement van de bank;
  • Geen vermogensverlies in geval van overlijden, bij overlijden wordt het opgebouwde spaargeld uitgekeerd aan de erfgenamen en gaat dus niet verloren;
  • Banksparen is een eenvoudig en transparant product dat gemakkelijk is af te sluiten bij diverse aanbieders.

Nadelen van banksparen

Het grootste nadeel is dat het geld bij banksparen op een geblokkeerde rekening staat. Dit betekent dat je niet tussentijds kunt beschikken over het geld. Wanneer je plotseling geld nodig hebt voor de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe auto dan kun je het geld op de bankspaarrekening niet gebruiken zonder dat de financiële voordelen komen te vervallen. Je kunt het geld dus alleen gebruiken voor andere dingen dan het vooraf vastgestelde spaardoel wanneer je het financiële voordeel met terugwerkende kracht terugbetaald.

Een ander nadeel van banksparen is dat in het geval van banksparen voor pensioen het niet mogelijk is om een levenslange uitkering te genieten. Gedurende de eerste twintig jaar van het pensioen komt de aanvulling van het pensioen uit het geld van de bankspaarrekening. Leef je langer dan twintig jaar na de pensioengerechtigde leeftijd dan vervallen deze extra inkomsten gedurende de rest van je leven.

  • Het geld staat op een geblokkeerde rekening waar je tussentijds niet over kunt beschikken;
  • De fiscale voordelen vervallen, en moeten met terugwerkende kracht worden terugbetaald, indien het geld niet gebruikt wordt voor het oorspronkelijke spaardoel;
  • Bij banksparen is geen levenslange uitkering mogelijk. Indien je het pensioen wilt aanvullen door middel van banksparen kun je deze aanvulling maximaal twintig jaar laten uitkeren;
  • Leef je langer dan vervalt de aanvulling die je gedurende de eerste twintig jaar van het pensioen had.