Sparen is slechts een van de vele dingen die je met geld kunt doen. Vaak wordt sparen gezien als de minst risicovolle manier van geld opzij zetten. Het rendement op sparen is door het uitblijven van risico dan ook erg laag.

Op deze pagina, en op onderliggende pagina’s, worden diverse spaardoelen, spaarvormen en spaartips uitgelegd en besproken om een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen wat er allemaal mogelijk is met jouw geld wanneer je wilt sparen voor een financiële buffer of gewoon voor wanneer je een bepaald spaardoel voor ogen hebt.

Wat is sparen?

Kort gezegd is sparen het opzij zetten van iets zodat je het later kunt gebruiken. Met betrekking op geld wordt sparen vaak in de ruimere zin omschreven als het opbouwen van vermogen, het aanleggen van een financiële reserve voor specifieke doelen of mindere tijden.

Sparen gaat meestal geleidelijk. Het positieve verschil tussen het inkomen en de uitgaven wordt dan apart gezet. Meestal wordt het geld, waar geen aanspraak op wordt gemaakt voor normale kosten van het levensonderhoud, op een aparte spaarrekening gestort. Wanneer je geregeld, bijvoorbeeld maandelijks, een bedrag stort op de spaarrekening bouw je dus een financiële reserve op. Deze financiële reserve kun je aanspreken voor vooraf gestelde doelen zoals een wereldreis of een grote verbouwing, maar je kunt dit geld ook gebruiken wanneer zich onvoorziene kosten voordoen zoals een kapotte koelkast of een wasmachine die aan vervanging toe is.

Het sparen van geld kan op diverse manieren. Zo kun je contant geld sparen in een spaarpot wat vaak wordt gedaan wanneer het om kleine bedragen gaat. Denk hierbij aan kinderen die zo nu en dan een klein zakcentje krijgen van hun ouders of opa en oma. Daarnaast kun je geld sparen bij een bank waar vaker voor wordt gekozen wanneer het om grotere bedragen gaat. Geld op de bank is doorgaans beschermd tegen verlies. In Nederland kennen we het depositogarantiestelsel waardoor de meeste rekeninghouders beschermd zijn tot een vermogen van € 100.000 mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit maakt sparen bij een bank dan ook veiliger dan thuis omdat het risico op inbraak of brand zo wordt weggenomen bij de eigenaar van het geld. Daarnaast ontvangen spaarders bij een bank ook rente over het opgebouwde vermogen.

Spaarrentes

Bij het kiezen van de juiste bank voor het sparen van geld zijn actuele spaarrentes erg belangrijk. Dat deze per bank, en rekening, sterk kunnen verschillen, en dat de spaarrentes de laatste jaren over het algemeen erg laag zijn mag inmiddels bekend zijn. De verwachting is dat deze lage spaarrentes voorlopig aanhouden. Door deze lage spaarrentes wordt je gestimuleerd geld uit te geven waardoor de economie draaiende blijft. Ondanks dat de spaarrentes momenteel laag zijn en je gemotiveerd wordt om geld uit te geven is het nog altijd belangrijk dat je een bepaalde financiële buffer hebt voor wanneer bijvoorbeeld de koelkast kapot gaat. Voor deze buffer wil je natuurlijk wel de juiste bank en de beste spaarrente ontvangen. Het kan dan ook lonend zijn om  spaarrentes van verschillende banken en spaarrekeningen met elkaar te vergelijken. Dat kan binnen jouw huidige bank, bijvoorbeeld wanneer je als klant van ING verschillende rekeningen en de bijbehorende ING spaarrentes vergelijkt, maar je kunt natuurlijk ook alle banken en spaarrekeningen met elkaar vergelijken. Ongeacht wat jouw spaarmotief en budget is, is het in de zoektocht naar de beste spaarrentes en voorwaarden vaak erg belangrijk dat je verder kijkt dan jouw huidige bank.

Spaarmotieven

In de economie worden er drie verschillende motieven gegeven voor sparen. Dit zijn het:

  • Consumptiespreidingsmotief
  • Zekerheidsmotief
  • Inkomensmotief

Consumptiespreidingsmotief

Het consumptiespreidingsmotief komt neer op het uitstellen van consumptie door middel van sparen omdat de spaarder een bepaald spaardoel voor ogen heeft. Kort gezegd betekent dit dat de spaarder het geld op dit moment niet nodig heeft en nog niet wil gebruiken omdat de spaarder rekening houdt met toekomstige behoeften. Sparen voor een grote verbouwing valt dan ook onder het consumptiespreidingsmotief.

Zekerheidsmotief

Het zekerheidsmotief komt neer op het uitstellen van consumptie door middel van sparen omdat de spaarder een buffer wil hebben voor onvoorziene uitgaven. Kort gezegd betekent dit dat de spaarder onzekerheid wegneemt door het aanleggen van een buffer. Door deze buffer hoeft de spaarder zich niet direct zorgen te maken wanneer er onvoorziene kosten gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of koelkast te vervangen.

Inkomensmotief

Het inkomensmotief komt neer op het uitstellen van consumptie door middel van sparen omdat de spaarder met het opgebouwde vermogen nieuw inkomen wil verwerven. Rente op het gespaarde vermogen, de opbouw van een pensioen en bijvoorbeeld sparen om later investeringen te kunnen doen, zijn slechts enkele manieren tot het verwerven van nieuw inkomen.

Alle artikelen op deze website die betrekking hebben op sparen, spaarvormen en tips omtrent sparen kun je vinden in het overzicht hieronder.