Nadenken over de toekomst is iets wat al relatief vroeg moet om ervoor te zorgen dat je later geen concessies hoeft te doen op jouw manier van leven. Door nu al te denken aan het inkomen van later kun je er namelijk voor zorgen dat je goed verzorgd, en met de nodige luxe, kunt leven wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd eenmaal hebt bereikt.
Op deze pagina, en op onderliggende pagina’s, worden zowel het pensioen als tips omtrent het pensioen uitgebreid besproken. Op deze manier wordt een zo duidelijk mogelijk beeld geschept van wat er allemaal mogelijk is om jouw oudedagvoorziening zo goed mogelijk te maken, en hoe je dit kunt bewerkstelligen.

Wat is pensioen?

Kort gezegd is het pensioen het inkomen dat je ontvangt nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het pensioen is dan het inkomen dat in de plaats komt van het salaris wanneer je stopt met werken. In Nederland wordt het pensioen opgebouwd uit drie pijlers:

  1. De overheid
  2. De werkgever
  3. Aanvullende regelingen

Pijler 1 – De overheid

De eerste pijler is de Algemene OuderdomsWet (AOW) en vormt de basis van het pensioen. In principe heeft iedereen die in Nederland woont, of heeft gewoond, recht op de AOW. De hoogte van de eerste pijler is in eerste instantie gekoppeld aan het minimumloon, maar daarnaast ook afhankelijk van de thuissituatie en of je, al dan niet tijdelijk, in het buitenland hebt gewoond of gewerkt.

 

Pijler 2 – De werkgever

De tweede pijler is de pensioenregeling die geregeld is vanuit de werkgever. In de tweede pijler van het pensioen bestaan regelingen die sterk verschillen in de opgebouwde rechten. De laatste jaren versoberen deze regelingen steeds verder en daarnaast wordt er steeds meer beleggingsrisico bij de werknemer gelegd.

Niet iedereen heeft recht op pensioen uit de tweede pijler. Heb je bijvoorbeeld afstand gedaan van pensioenopbouw, bood de werkgever geen pensioenregeling, ben je zelfstandig ondernemer geweest, of heb je nooit gewerkt en dus geen pensioen opgebouwd, dan heb je geen recht op aanvullend inkomen uit de tweede pijler.

Pijler 3 – Aanvullende regelingen

De derde pijler bestaat uit diverse aanvullende regelingen die je in staat stellen een betere oudedagvoorziening veilig te stellen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een lijfrenteverzekering af te sluiten of een bankspaarrekening te openen. Beide opties voor het aanvullen van het pensioen bieden aantrekkelijke regelingen waarmee je belastingtechnisch redelijk gunstig kunt sparen voor het pensioen.

Je kunt met de aanvullende regelingen uit de derde pijler niet oneindig geld opzij zetten voor de oude dag. Zo is het alleen mogelijk om een pensioengat, dat opgelopen is door bijvoorbeeld een periode van werkloosheid, aan te vullen.

Pensioen, ingewikkeld maar belangrijk

Het pensioen is, zoals misschien wel blijkt uit de bovenstaande tekst, een lastig maar belangrijk onderwerp. Het is niet alleen belangrijk om al vroeg na te denken over het pensioen, maar het is daarnaast ook belangrijk om je goed in te lezen over dit onderwerp. Zo ben je er zeker van dat je later kunt genieten zonder zorgen.

Alle artikelen op deze website die betrekking hebben op het pensioen en tips omtrent pensioen kun je vinden in het overzicht hieronder.